Naviguez par univers

Découvrez une nouvelle façon de découvrir un territoire en sélectionnant l'affinité qui vous correspond le mieux. De la grande guerre, en passant par la nature, découvrez tout le charme de la Meuse de quatre façons possibles.

Se souvenir, guerre 14/18


En famille


Respirez !

Exp

Tentez l'expérience

Naviguez par univers

Découvrez une nouvelle façon de découvrir un territoire en sélectionnant l'affinité qui vous correspond le mieux. De la grande guerre, en passant par la nature, découvrez tout le charme de la Meuse de quatre façons possibles.

Genealogie, op zoek naar uw voorouders

Departementale Archieven : het schriftelijk geheugen van de Maas

Archives départementales meuse

In de Departementale Archieven van de Maas worden de archieven bewaard van de regeringen van het Ancien Régime (baljuwschap, militaire politie en financiële administratie), maar ook van religieuze instellingen (abdijen, parochies, enz.), van het departement zelf (gemeenten, ziekenhuizen), en zelfs van privépersonen. Een grote historische bibliotheek maakt het geheel compleet.
De verzameling documenten omvat nu bijna 17 strekkende kilometer; van het jaar 943 tot het heden.

Hier ligt de geschreven geschiedenis van het departement de Maas opgeslagen en staat ter beschikking van historici, studenten, genealogen, of simpelweg geïnteresseerden die op zoek zijn naar een justitiële rechtvaardiging, bestuurlijke informatie of historische of familiale gegevens.

Het is eenvoudig om oude documenten te bekijken in de Departementale Archieven. Een leeszaal is opengesteld voor het publiek en het baliepersoneel kan de benodigde adviezen geven. Alleen een identiteitsbewijs is nodig. De toegang en de raadpleging zijn gratis, alleen voor de eventuele kopieën moet worden betaald.

Wat is er te vinden in de Archieven van de Maas ?

Genealogie, kennis over de voorouders

Om meer te weten te komen over uw voorvaderen, dient u de burgerlijke stand en de parochieregisters van het Ancien Régime te raadplegen. Deze documenten worden langzaam maar zeker online gezet op de website van de Departementale Archieven. Aanvullende informatie vindt u in de militaire registers en in de lijsten met volkstellingen per gemeente die teruggaan tot halverwege de 19e eeuw, waarin namen en beroepen terug te vinden zijn. Andere zeer informatieve documenten over de geschiedenis van personen zullen echter nog lang niet online gezet worden, waaronder notariële aktes, gerechtelijke aktes (baljuwschappen en militaire politie, beoordelingen), archieven van middelbare scholen en academies, en privéarchieven.

De geschiedenis van een huis terugvinden

Aan de hand van kadastrale documenten en met een beetje geduld is het mogelijk om namen van opeenvolgende eigenaren van een huis terug te vinden, tot aan het begin van de 19e eeuw. Ook is er informatie te verkrijgen over belangrijke verbouwingen die een pand ondergaan heeft.

De geschiedenis van een gemeente ontdekken

Verschillende documenten geven meer inzicht in de geschiedenis van een dorp of gemeente, waaronder bouw- of onderhoudsdossiers van openbare gebouwen, beraadslagingen van de gemeenteraad, bestemmingsplannen voor bossen, stukken grond of dorpen, enz.

Beelden: foto's en ansichtkaarten

Een verzameling van ongeveer 15.000 foto's, prenten en ansichtkaarten is te bezichtigen in de Departementale Archieven van de Maas. Tegenwoordig is het grootste gedeelte gedigitaliseerd.

Oorlogsgeschiedenis

In de Maas zijn twee belangrijke mondiale conflicten uitgevochten, waarvan talrijke sporen en getuigenissen terug te vinden zijn in de Archieven. De gegevens over de Tweede Wereldoorlog zijn tegenwoordig vrijgegeven aan het publiek.

Het hertogdom van Lotharingen

Het gebied van de baljuwschappen van het hertogdom Bar in de 18e eeuw liep van de Luxemburgse grens (Longwy) tot aan het zuiden van Neufchâteau (Lamarche) en werd ook wel verdeeld in Barrois ‘mouvant' en Barrois ‘non mouvant' (respectievelijk linker en rechter Maasoever). De verzameling documenten van de rekenkamer van de hertogen van Bar geven ons tegenwoordig de mogelijkheid om onder andere bevelschriften, bepalingen, beoordelingen, vonnissen, inventarisaties van nalatenschappen in te kijken. Deze documenten dateren uit de periode 1511 tot 1790.

Verrassingen: bijzondere documenten

Het proces-verbaal van de arrestatie van Lodewijk de 16e in Varennes-en-Argonnes, aktes waarin geloofsafstand gedaan wordt, de ‘cahiers de doléances' (verzameling verzoeken en klachten afkomstig uit de gemeenten) voor de ‘états généraux' in 1789, gemeentelijke verhandelingen van onderwijzers uit 1889, het testament van de Franse deken Gilles de Trèves, kranten vanaf het begin van de 19e eeuw. Verbazingwekkende documenten die ons een andere kijk op de geschiedenis geven.

Pedagogische dossiers voor de kinderen

De educatieve dienst van de Departementale Archieven organiseert tentoonstellingen, kinderworkshops en bezoeken waarbij leerlingen direct toegang hebben tot de originele documenten. Leerlingen hebben ook de mogelijkheid om hun kennis te vergroten aan de hand van praktische opdrachten met behulp van pedagogische boekjes over bijzondere thema's die te maken hebben met de archieven zoals ‘de soldaten uit mijn dorp', ‘cahiers de doléances', ‘de geschiedenis van het onderwijs' enz.

Archives on line : http://archives.meuse.fr

Archives départementales de la Meuse 26 Rue d'Aulnois BP 50532 - 55012 - BAR-LE-DUC CEDEX Tél : + 33 3 29 79 01 89

Soldaten van Verdun

Monument de la victoire

Informatie over de plaats van een graf van een in Verdun omgekomen soldaat
Neem contact op met de Service des Sépultures Militaires van Verdun (+33 (0)3 29 86 02 96,  +33 (0)3 29 86 02 96), en houd eventueel de naam, de voornaam, het regiment en de overlijdensdatum van de soldaat bij de hand.

Wenst u te weten of een soldaat in Verdun gevochten heeft
Iedere soldaat beschikt over een boekje waarin zijn militaire carrière beschreven staat. Dit is op te vragen bij de Departementale Archieven van het departement waar de soldaat woonachtig was op het moment van indeling in het regiment, waarbij gevraagd moet worden naar het register ‘matricule R'. In de loopbaanbeschrijving van de soldaat staat aangegeven of hij in Verdun gevochten heeft. Met het regimentsnummer kunnen medewerkers van het herdenkingsmuseum Mémorial de Verdun terugvinden in welke gebieden de soldaat gevochten heeft en wanneer. http://www.memorialdeverdun.fr/

Informatie over militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog omgekomen zijn en die de vermelding ‘Mort pour la France' (Gestorven voor Frankrijk) hebben ontvangen : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

Wenst u te weten of een soldaat de medaille van Verdun heeft ontvangen

De lijst met soldaten die gedecoreerd zijn met de medaille van Verdun is te vinden in de gouden boeken van het Monument de la Victoire in Verdun. U kan eveneens een lijst inkijken van strijders die op de slagvelden van Verdun hun leven verloren. De aanwezige bewaker is er voor alle nodige uitleg en kan informatie geven over andere bijzondere plaatsen in Verdun.

Commission du Livre d'Or - Ceux de Verdun - 2 Rue du Général Hyacinthe Roch - 55400 GUSSAINVILLE

  • NL