Naviguez par univers

Découvrez une nouvelle façon de découvrir un territoire en sélectionnant l'affinité qui vous correspond le mieux. De la grande guerre, en passant par la nature, découvrez tout le charme de la Meuse de quatre façons possibles.

Se souvenir, guerre 14/18


En famille


Respirez !

Exp

Tentez l'expérience

Naviguez par univers

Découvrez une nouvelle façon de découvrir un territoire en sélectionnant l'affinité qui vous correspond le mieux. De la grande guerre, en passant par la nature, découvrez tout le charme de la Meuse de quatre façons possibles.

Wie zijn wij ?

Het Departementaal Comité voor Toerisme van Meuse moet de reputatie van het departement Meuse versterken en de naamsbekendheid ervan vergroten. Dit comité werkt het toeristische beleid van het departement uit en past het ook toe. Het draagt bij tot de verdere ontwikkeling, de promotie en de commercialisering van toeristische producten, in samenwerking met de professionals en de lokale structuren die hierbij op departementaal en intercommunaal niveau betrokken zijn.


Een dergelijke structuur voor 'begeleiding/assistentie/advies' is onontbeerlijk voor de mensen uit de toeristische sector en de organisatoren van publieke of privéprojecten.

Voorstelling van de ploeg

Het Departementaal Comité voor Toerisme van Meuse telt 13 leden die volledig in dienst staan van de toeristische ontwikkeling van het departement Meuse. De organisatie van dit team steunt op 4 pijlers: leiding, web, promotie en engineering.

Leiding

 • Het beleid en de doelstellingen van het team opstellen, definiëren en in de praktijk brengen.

 • Beheer en organisatie van het team

 • Boekhouding

De Web-pijler

 • Diensten op internet plaatsen en deze doen werken: sites voor toeristische promotie, reservering, sociale netwerken...

 • Documenten voor uitgifte aanmaken: gidsen, brochures, rondritten, kaarten en plattegronden... om het departement te leren kennen

 • De leveranciers van toeristische diensten adviseren en begeleiden op het vlak van webstrategie

De Promo-pijler

 • De pers informeren: media voor het grote publiek en voor professionals, ontvangst van journalisten

 • De reisbureaus informeren

 • Promotiemateriaal aanmaken en verdelen

 • Studiereizen organiseren

 • Deelnemen aan vakantiesalons voor het grote publiek en voor professionals, in Frankrijk en in het buitenland

 • Toeristische producten vervaardigen

 • Helpen bij het aanmaken en verdelen van promotiemateriaal

De pôle Ingenierie

 • Projectorganisatoren begeleiden

 • Territoriale merken ontwikkelen

 • Departementaal documentatiecentrum voor toerisme (statistieken en bezoekers)

 • Toeristische deelmarkten verdiepen (kampeerauto's, fietstoerisme, trektochten, natuur)

 • Beheer van het PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées, departementaal plan van trajecten voor wandelingen en trektochten)

 • Kwalificatie van het aanbod (ontvangst/fietsen/natuur/…)

 

Onze partners

De Departementale Raad van Meuse, de Regionale Raad van Grand-Est, Atout France (agentschap voor toerisme Frankrijk), de CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement; raad voor architectuur, urbanisme en milieu) van Meuse, de Handelskamers, de OTSI (Offices de tourisme et syndicats d'initiative; de bureaus en diensten voor toerisme) van Meuse, het PNRL (Parc Naturel Régional de Lorraine; regionaal natuurpark van Lotharingen), de Gîtes de France Meuse, de Logis de Meuse...

 • NL